Zelfreflectie binnen de kinderopvang

Opnieuw actueel:

Het boek ‘Zelfreflectie binnen de kinderopvang’ kwam tot stand n.a.v. de Wet Kinderopvang 2005.

Naast de verplichting voor kinderopvangorganisaties om een pedagogisch beleidsplan te hebben, werden pedagogische werkplannen per opvanggroep verplicht gesteld.

Het beleidsplan moest daarin geconcretiseerd worden, het dagelijks pedagogisch handelen beschreven worden door de groepsleiding. In de werkplannen moesten de 4 competenties (pedagogische basisdoelen) die beschreven werden door M. Riksen-Walraven duidelijk aanwezig zijn. https://www.degrabbelton.nl/4-pedagogische-basisdoelen-van-riksen-walraven

In een pedagogisch werkplan wordt de dagelijkse gang van zaken, de manier waarop de pedagogisch medewerksters hun kerntaak vervullen, omschreven. Een vergelijking: Het pedagogisch beleidsplan verhoudt zich tot het pedagogisch werkplan als een productomschrijving tot de praktische handleiding.

Echter… Pedagogisch medewerkers met grote praktische en pedagogische kwaliteiten, hebben niet vanzelfsprekend ook redactionele kwaliteiten…

Het boek ‘Zelfreflectie binnen de kinderopvang’ gaf daarom kapstokken d.m.v. voorbeeld-werkplannen (incl. 4 competenties), die aangepast konden worden naar de eigen visie van de teams.

Ook bood het boek verdieping en bewustwording op het pedagogisch handelen waar teams mee aan de slag gingen.

Veel opvangorganisaties hebben gebruik gemaakt van dit boek.

Gastouders opgelet:

Tegenwoordig presenteren zelfstandig werkende gastouders zich steeds vaker met een persoonlijk pedagogisch werkplan.

De 4 competenties (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en normen/waarden) zijn nog steeds actueel en worden nog altijd gebruikt als ruggengraat van pedagogische werkplannen.

En nu in 2020 kan het boek ‘Zelfreflectie binnen de kinderopvang’ opnieuw een ondersteuning bieden bij kwaliteitsbevordering, én bij het schrijven van een werkplan.

Dit keer voor de gastouders, die willen blijven groeien in hun mooie en belangrijke werk.

De verkoopprijs van het boek is verlaagd naar €12,50

Zelfreflectie binnen de kinderopvang, voorkant boek.
Zelfreflectie binnen de kinderopvang, achterkant boek.
© Copyright Scheppenderwijs   |  Login  |  realisatie WebSpinner en ictineo  |  Contact